Мигена Горенца, новинар и главен уредник во МРТВ 2